Switching Power Supply

 

Switching Power Supply (SPS)  คือ อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟและแปลงแรงดันไฟฟ้า  จากกระแสสลับที่มีแรงดันสูง เช่น  220V ไปเป็นกระแสตรง( AC/DC ) ที่มีแรงดันต่ำ 5v,12v 24v 36v 48v เป็นต้น  เพื่อจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหลักการทั่วไปของ Switching Power Supply จะประกอบด้วย เรคติไฟเออร์ (Rectifier) ทำหน้าที่ แปลงกระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง, คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ทำหน้าที่ แปลงความถี่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่สูง และแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีวงจรควบคุม(Controller) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ converter เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุต ไฟกระแสตรงตามความต้องการอีกครั้ง  นอกจากนี้ยังมี SPS แบบจากกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับ (DC/AC) แบบปรับเพิ่ม-ลดในกระแสตรง (DC/DC) และกระแสสลับ( AC/AC )อีกด้วย

ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกใช้  Switching Power Supply 

  1. แรงดัน (Volt -V) ที่โหลดต้องการใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ ให้พอดีกัน ถ้าสูงกว่า จะทำให้อุปกรณ์ที่นำมาต่อเสียหายได้ แต่ถ้าต่ำกว่าอาจจะทำให้ไม่ทำงาน เช่น อุปกรณ์ระบุต้องใช้ไฟ DC 12V จะไม่สามารถใช้กับ SPS รุ่น 24V ได้
  2. กำลังไฟ (Watt-W) ของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ เช่น 1.5w, 9w, 100w, 200w เป็นต้น
  3. กระแส (แอมแปร์ หรือแอมป์– A) ของโหลดในอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ  เราจะนำมาใช้เลือก SPS โดย ควรเลือกเท่ากันหรือสูงกว่าได้ แต่ไม่ควรต่ำกว่าที่โหลดระบุไว้  เช่น ระบุไว้ 5A สามารถใช้ได้ตั้งแต่  5A ขึ้นไปได้  ปกติจะระบุมา แต่หากประยุกต์ใช้งาน เราสามารถคำนวณ หากระแส (A) ที่ใช้  โดยคิดจากสูตร A= W/V เช่นมีการต่อพ่วงของไฟ LED ที่เป็นเส้นยาว 1 เมตร (12V, 2A) ถ้าต้องใช้ยาว 5 ม ก็ให้ x5 กับกระแสไฟ 2A ได้ที่ 10A ซึ่งเราจะนำไปเลือกใช้ SPS ที่มีการรองรับ ที่ 10A (12V)  หรือมากกว่า (ห้ามใช้ต่ำกว่า โดยที่ค่า V เท่ากับ 12V)
  4. ควรคำนวณการใช้ SPS เผื่อไว้ประมาณ 20- 30% เพื่อให้การจ่ายไฟของ SPS ไม่ทำงานหนักเกินไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุของอุปกรณ์นั้นๆ
  5. พื้นที่ในการนำไปใช้งาน การใช้งานภายใน เราสามารถเลือกใช้รุ่นที่เป็นตะแกรงเจาะรู ซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ส่วนพื้นที่ภายนอก ก็ควรเลือกรุ่นที่มีกล่องปิดเรียบร้อย มีระดับ IP65-68 เรายังควรคำนึงถึงอุณหภูมิในพื้นที่ใช้งานด้วยโดยประมาณ ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 45 องศา การเลือกใช้งานก็คำนวณจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้เลย แต่ถ้าเกิน เราควรเผื่อรุ่นที่ใหญ่ขึ้นไป 5-10% เพื่อป้องกัน ความร้อนที่สูงเวลาใช้งานจริง  และในบางรุ่น(ใหญ่) จะมีพัดลม ช่วยในการระบายความร้อน ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการนำไปใช้งานเช่นกัน

Share this Post!

About the Author : baobei0305

0 Comment


สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02 881 4564 หรือ ฝากข้อความทางเฟส