Switching Power Supply

  Switching Power Supply (SPS)  คือ อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟและแปลงแรงดันไฟฟ้า  จากกระแสสลับที่มีแรงดันสูง เช่น  220V ไปเป็นกระแสตรง( AC/DC ) ที่มีแรงดันต่ำ 5v,12v 24v 36v 48v เป็นต้น  เพื่อจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหลักการทั่วไปของ Switching Power Supply จะประกอบด้วย เรคติไฟเออร์ (Rectifier) ทำหน้าที่ แปลงกระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง, คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ทำหน้าที่ แปลงความถี่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่สูง และแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีวงจรควบคุม(Controller) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ converter เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุต ไฟกระแสตรงตามความต้องการอีกครั้ง  นอกจากนี้ยังมี SPS [...]

Showing the single result

สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02 881 4564 หรือ ฝากข้อความทางเฟส